Ontwerp en Realisatie

Om te komen tot het ontwerp en realisatie van begraafplaatsen dienen diverse fasen doorlopen te worden. Er dient onderzocht te worden welke (deel)onderzoeken en vergunningen noodzakelijk zijn; tevens welke voorschriften relevant zijn voor een dergelijk ontwerp. Wanneer alle fasen doorlopen zijn wordt volledig voldaan aan alle wet- en regelgeving en zijn tevens alle noodzakelijke technische randvoorwaarden bekend voor de realisatie van de beoogde ontwerp. Ontwerp en Realisatie wordt benaderd vanuit de invalshoeken:

Vooronderzoeken

 • Is het bestemmingsplan geregeld?
 • Hoe is het gesteld met de bodem? (Milieukundig en Geotechnisch)
 • Welke vergunningen zijn er nodig?
 • Welke onderzoeken zijn er nodig?

Programma van eisen (PvE)

 • Analyseren vooronderzoeken en de resultaten hiervan in het programma van eisen verwoorden
 • Welke eisen en voorschriften worden er aan de inrichting gesteld?
 • Welke visie en een kwaliteitskader voor de begraafplaats is van belang?
 • Binnen welke financiële randvoorwaarde wordt het ontwerp gerealiseerd?

Van Schetsontwerp, via Voorlopig Ontwerp naar Definitief ontwerp

 • Vertaling van het programma van eisen is de basis om te komen tot het definitief ontwerp.
 • Welke sfeer straalt de begraafplaats uit?
 • Welke materialen worden gebruikt?
 • Wat zijn de aanlegkosten ofwel wat is de kostenraming?
 • Hoe is het met de bestuurlijke goedkeuring van het ontwerp gesteld?

Besteksvoorbereiding, contractvorming en de aanbestedingprocedure.

 • Voor welke contractvorm wordt gekozen?
 • Welke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd?
 • Wat is de directieraming van de aanleg?
 • Op welke wijze wordt er aanbesteed en aan wie wordt het werk gegund?

Realisatie

 • Op welke wijze wordt toezicht gehouden op een kwalitatief goede uitvoering van het werk?
 • Wordt het werk opgeleverd werk naar tevredenheid van de gemeente?

Eindresultaat

 • Welk eindresultaat en functie wil de opdrachtgever uiteindelijk neerzetten met haar begraafplaats:
  • Binnen de gemeente dient voldoende grafruimte aanwezig te zijn voor nu en in de toekomst.
  • De gemeente wil een goed verzorgde plaats hebben uit respect voor de nabestaanden.
  • De begraafplaats dient een persoonlijke benadering voor te staan.
  • Belangrijk daarbij zijn de communicatie, de controle (evaluatie), het risicomanagement en de combinatie van de adviseurs op het gebied van begraafplaatsen.

De kennis en kunde wordt gebundeld, waarin Greenstepsadvies nauw samenwerkt met Bureau Wille Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur. Greenstepsadvies verzorgt de projectleiding, het programma van eisen en de technische invulling ervan, de besteksvoorbereiding, contractvorming en de aanbestedingsprocedure en de Realisatie. Bureau Wille komt met de ideeën en bepaalt de vormgeving voor een beheerbare en zo mogelijk een ‘kostendekkende’ begraafplaats van schetsontwerp tot definitief ontwerp.